Regulamin zakupów

Warunki ogólne

 • Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma BS System z siedzibą:
  ul. Magenta 24
  04-429 Warszawa
  Nip:1130034311
  Regon: 010068734

 • Sklep dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną.

 • Kontakt z obsługą Sklepu Internetowego można uzyskać:
  - pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 22 886 06 13, koszt połączenia za 
minutę zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego klienta;
  - korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@bssystem.trade

Towar i zamówienie

 • Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i pokazane w cenach: netto i brutto (zawierają podatek VAT 23%).

 • Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

 • Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje produktów z materiałów przez nich publikowanych.

 • Wypełniając formularz rejestracyjny klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza danych.

 • Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu.

 • Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Sklepu Internetowego BS System.

 • Zamówienia może składać użytkownik, który dokona rejestracji korzystając z formularza.

 • Zamówienia na urządzenia dezaktywujące zabezpieczenia, jak rozszywacze magnetyczne do klipsów, czy klucze do zdejmowania klipsów okularowych. Realizowane będą dla użytkowników, którzy przedstawią aktualny wpis do ewidencji działalności.

 • Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych. Potwierdzenie zamówienia zawiera informację na temat warunków dostawy, terminu i potwierdzenie ceny.

 • W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. dane klienta są niepełne lub nieprawidłowe) zostanie ono anulowane po upływie pięciu dni roboczych.

 • W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sprzedającego i braku możliwości przystąpienia do realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta. W powyższej sytuacji Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Klienta w związku z brakiem Realizacji zamówienia.

 • W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem w magazynie lub u dostawców Sprzedającego Klient zostanie poinformowany (e-mail) o statusie Zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  - częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości traktowany jest jako złożenie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów;
  - anulowanie całości Zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości traktowany jest jako cofnięcie złożonego Zamówienia.

 • Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar, którego Zamówienie nie zostanie zrealizowane Sklep zwróci Klientowi wpłacone za ten Towar pieniądze.

 • Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem BS System do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.

 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wątpliwych, niepotwierdzonych lub zawierających niekompletne dane.

 • W Sklepie Internetowym BS System można zamawiać produkty i zlecać nadanie przesyłki za granicę. Zamówienia zagraniczne realizujemy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów transportu wpłacie na nasze konto bankowe.

 • Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą i firmą BS System. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba BS System.

 • Zamówienie może być dostarczone do Klienta w zależności od jego wyboru:
  - na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
  - odbiór własny z magazynu BS System.

Czas realizacji zamówienia

 • Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć (nawet kilkadziesiąt dni) a Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanego niezależnymi przyczynami.

 • W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, sklep zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów.

Formy płatności

 • Gotówką przy odbiorze osobistym towaru w naszym salonie firmowym / magazynie.

 • Przelewem na konto bankowe firmy.

 • Płatność za pobraniem ( przy odbiorze towaru u kuriera ) 

 • Płatność kartą kredytową lub przelewem za pośrednictwem płatności.pl

Dostawa towaru

 • Na terenie całej Polski dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 • W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w magazynie BS System.

 • Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu w zależności od dokonanego wyboru sposobu dostawy. Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Wysyłka”.

 • Nabywca odbierając towar zobowiązany jest do sprawdzenie czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych na skutek transportu (uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy itp.). Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji". 

Gwarancje

 • Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy,

 • Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez producenta, sprzedawcę lub przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych lub stronach internetowych producenta/importera.

 • Jeżeli karta gwarancyjna produktu nie została wypełniona przez nasz sklep z powodu możliwości naruszenia opakowania zabezpieczającego przed uszkodzeniem podczas transportu, prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie jej na adres siedziby firmy BS System. Wypełnioną kartę niezwłocznie odeślemy do Państwa z powrotem. 

Faktury VAT, paragony

 • Do każdego zakupionego u nas produktu dołączamy fakturę VAT lub paragon .

 • W celu otrzymania faktury VAT należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia oraz zaznaczyć w opcjach wystawienie faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT wystarczy podać dane do faktury w momencie składania zamówienia.

Wydanie towaru

 • Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy / przedmiotu zamówienia z siedziby firmy / magazynu a w przypadku jego wysyłki od objęcia w faktyczne władanie rzeczy. W przypadku naszego sklepu jest to firma kurierska w zależności od cech zamówionego sprzętu oraz dokonanego przez Państwa wyboru. Wysyłając towar do Państwa firma BS System zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy / przedmiotu zamówienia w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 Kodeksu cywilnego). 

Zwroty zamówionych produktów reklamacje

 • Z towaru zakupionego w naszym sklepie możecie Państwo zrezygnować bez podania przyczyny.

 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na poniższe dane adresowe) w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy/przedmiotu zamówienia liczonym od objęcia w faktyczne władanie rzeczy, a następnie dostarczenie go do naszej siedziby nie później niż 14 dni po złożeniu informacji o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego. Jednak zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i posiadać niezmienione oryginalne opakowanie i gwarancję. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać oryginał faktury. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu fakturę korygującą. Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania, którą prześlemy przelewem na Państwa konto. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

  Adresat:

  Sklep internetowy BS System
  ul. Magenta 24
  04-429 Warszawa

 • Mogą Państwo również odesłać towar wraz z formularzem odstąpienia od umowy na w/w adres. Jest to najszybsza forma dokonania zwrotu towaru:

 

SPRZEDAJĄCY:
Sklep internetowy
BS System
ul. Magenta 24
04-429 Warszawa

miejscowość..................................................., dn.......................................

Oświadczenie odstąpienia od umowy.
(Dotyczy klientów indywidualnych,
klienci którzy dokonali zakupu na działalność gospodarczą z fakturą VAT nie mają możliwości odstąpienia od umowy.)

NABYWCA:

Imię i Nazwisko

 ....................................................................................................................................

Nr zamówienia

....................................................................................................................................

Adres:

....................................................................................................................................

tel:

....................................................................................................................................

email:

....................................................................................................................................

konto bankowe do zwrotu:

....................................................................................................................................

Produkt (nazwa)

....................................................................................................................................

Otrzymałem w dniu:......................

ZAKUP z Dnia ...............................................................................................................

Na kwotę ...............................zł

 (słownie:.....................................................................................................................)

 

 

podpis

 

               

 Skutki odstąpienia od umowy:

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym odebraliśmy od Państwa zwracaną rzecz. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  Odpowiadają Państwo również tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Konsumentom. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • zawartej w drodze aukcji publicznej;

  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Części zamienne elektroniczne lub elektryczne niepodlegają zwrotom ze względu na możliwość powstania niewykrywalnego uszkodzenia elektrycznego.

Reklamacje

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest „Protokół Reklamacyjny” spisany w obecności kuriera  razem z kurierem dostarczającym przesyłkę. Kurier ma obowiązek sporządzenia z Państwem takiego protokołu nie później niż w przeciągu 7 dni od dnia doręczenia paczki, jednak warunkiem jest jej rozpakowanie i zgłoszenie uszkodzenia w momencie odbioru.

 • Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania rzeczy.

 • Sklep pokrywa koszty transportu reklamowanego towaru w obie strony.

 • Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana, będzie odesłany na koszt Klienta.

W przypadku niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży Konsument może na adres Sprzedającego złożyć reklamacje.

 • W celu złożenia reklamacji Konsument wypełnia zgłoszenie reklamacyjne, a następnie  dostarcza Sprzedającemu reklamowany Towar wraz ze wskazaniem przydzielonego numeru zgłoszenia. Złożenie reklamacji następuje z chwilą dostarczenia Sprzedającemu reklamowanego Towaru wraz z dostarczeniem numeru zamówienia internetowego lub numeru faktury / paragonu oraz daty zakupu. Dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

Nr zgłoszenia: ....................................

Data zgłoszenia

 

Firma:

 

NIP

 

Adres:

 

Osoba kontaktowa

 

Nr kontaktowy tel:

e-mail

 

Adres do wysyłki:

 

Zgłaszane urządzenia:

 

Typ:

Model:

Nr seryjny:

Opis uszkodzenia:

Typ:

 Model:

 Nr seryjny:

 

 Opis uszkodzenia:
 

  

 Data zakupu:

 Nr faktury:

 

 

 Osoba dostarczająca:

 Osoba odbierająca

 

 

 Uwagi

 • Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 • Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jednakże Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Przy czym roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż z upływem 2 lat od dnia wydania Towaru.

 • W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów zakupionych w Sklepie (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 • Punkt serwisowy może odmówić przystąpienia do usunięcia wady w ramach rękojmi w przypadku naruszenia plomb fabrycznych, serwisowych, stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na produkcie, bądź ingerencji w układy wewnętrzne przez osoby nieupoważnione.

 • Naprawa nieodpłatna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Konsument we własnym zakresie.

 • Obsługą zgłoszeń reklamacyjnych wynikających z rękojmi nie są objęte:

o  

 

   • wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem, niedbałością użytkownika lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,

   • uszkodzenia produktu powstałe na skutek: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, uszkodzeń termicznych, chemicznych, zanieczyszczenia, korozji i rdzy, ścierania zewnętrznej powłoki produktu.

   • uszkodzenia produktu powstałe na skutek niewłaściwej instalacji, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (innych niż zalecane przez producenta lub Sprzedającego) lub użycia ich niezgodnie z zaleceniami producenta lub Sprzedającego.

   • czynności należące do normalnej eksploatacji jak: konserwacja, czyszczenie czytników itp. uszkodzenia produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zasilania, nieprawidłowej sieci sygnałowej,

   • objawy normalnego zużycia w eksploatacji takie jak: przepalenie bezpieczników dostępnych dla użytkownika, namagnesowanie kineskopu, zmniejszenie emisji i trwałe ślady na kineskopie lub panelu LCD/TFT wynikające ze specyfiki eksploatacji, wyświecenie promienników podczerwieni, typowe zużycie elementów ruchomych np. pasków zębatych.

   • uszkodzenia powstałe wskutek przepięć powstałych podczas wyładowań atmosferycznych oraz wadliwie wykonanej instalacji zasilającej.

   • roszczenia z tytułu parametrów technicznych produktu o ile są one zgodne z podanymi przez producenta;

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.      Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.      Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

o   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

o   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia Końcowe

 • Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin Sklepu.

 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 • Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), wszystkie dane osobowe zebrane przez firmę BS System będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną. Nie będą one w szczególności udostępniane firmom współpracującym z BS System do jakichkolwiek celów, w tym marketingowych.

 • Zespół sklepu BS System. dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Nabywcę / konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej, z tym zastrzeżeniem, że Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygnięcia ewentualnego sporu za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów.

 • Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.